شهر :
نوع:
درجه:

قوانین و مقررات کسب و کار هتل من و تو

  1. فعالیت وب سایت هتل من وتو مطابق با قوانین مدون جرایم اینترنتی ومجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی بوده و هر گونه نشر مطلب سیاسی و یا مغایرباشئونات اخلاقی و اسلامی ایران از سوی کاربران در این وبسایت ممنوع است در صورت اثبات تخلف کاربران در این زمینه شناسه ی کاربری ایشان حذف شده وعواقب احتمالی نیزبرعهده ی کاربر خاطی خواهدشد.
  2. کاربرحق درج اطلاعات شخص دیگری جزخود راجهت ثبت نام و رزرو ندارد تعهد ومیکند اطلاعات خود رابه صورت صحیح در وبسایت انجام دهد در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده خود کاربر است.
  3. وبسایت هتل من وتو حق دارد جهت ارسال هدایا اجرای کمپین های تبلیغاتی ارسال ایمیل از طرف خود ویا مجموعه همکار از اطلاعات کاربران استفاده نماید.
  4. کلیه ی حقوق معنوی محتوایی اعم ازمتن .عکس یافیلم که توسط کاربران وبسایت هتل من وتو تولید شده بروی این سایت قرار گرفته متعلق به وب سایت هتل من وتو  است وب سایت هتل من وتوحق دارددرزمینه ویرایش حذف یابازنشر این محتویات به هرنحوی که صلاح می داند اقدام کند.